Zaujímavé odkazy

občianske združenie Úžera.org
www.uzera.org

Centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii
www.skso.sk

Slovenská advokátska komora
www.sak.sk

Register veriteľov vedený Národnou bankou Slovenska k 31. augustu 2015
nbs.pravne.sk

Jazykové okienko pre právnikov
sk.pravne.sk

Kodifikačné a iné slovníky slovenského jazyka (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
slovnik.juls.savba.sk

Právne informácie o ochrane spotrebiteľov a slabších strán
spotrebitel.online