Nová kauza spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o.

POHOTOVOSŤ

Združenie na ochranu a pomoc spotrebiteľom v núdzi uverejnilo na svojej facebookovej stránke informáciu o novej kauze spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. (IČO 35807598). Vzhľadom na to, že správa sa potvrdzuje z viacerých zdrojov, uverejňujeme ju tu v plnom znení.

Na stránke Združenie na ochranu a pomoc spotrebiteľom v núdzi sa uvádza nasledovné: “Naše združenie má informácie o ďalšom kolosálnom podvode nebankovky POHOTOVOSŤ na svojich klientoch. V minulosti pouzatvárala POHOTOVOSŤ úverové zmluvy, ktoré spotrebitelia zabezpečili vlastnou blankozmenkou. Neskôr “pohľadávky” z týchto zmeniek postúpila českej firme CD Consulting, s.r.o. Tá predložila zmenky spotrebiteľom na zaplatenie. Ak nezaplatili, podala na nich žalobu, zneužijúc pritom nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Súdy už v mnohých prípadoch rozhodli v neprospech spotrebiteľov. Zaviazali ich zaplatiť niekoľkonásobok toho, čo si požičali, bez toho, aby skúmali, či pôžičku naozaj nesplatili.

Väčšina spotrebiteľov sa neodvolala. A tak sa už vedú aj exekúcie. A kto ich vykonáva? Kto iný ako JUDr. Krutý.

Spotrebitelia z Prešovského kraja, ktorí sa proti rozsudku bránili, dopadli dobre. Krajský súd v Prešove im poskytol ochranu. V iných krajoch to bolo rôzne, niekde krajské súdy rozsudky v neprospech spotrebiteľov potvrdzovali.

Postihnutých je veľmi veľa spotrebiteľov. Len rozsudkov už bolo vydaných niekoľko tisíc. A to je len zlomok z podaných žalôb.
Bezprácne zbohatnúť má pár ľudí, už aj tak dosť bohatých. Majú zinkasovať niekoľko desiatok miliónov eur. Na úkor najslabších.

Kauza by sa v najbližších dňoch mala rozsiahlo medializovať. Sledujte správy, dozviete sa viac.