Advokátska kancelária v mimoriadnom režime

aktualizácia 16. 11. 2020

Vláda Slovenskej republiky uznesením uverejneným pod č. 290/2020 Z. z. rozšírila núdzový stav o zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania platil od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 s viacerými výnimkami. Medzi výnimky zo zákazu vychádzania nepatrila návšteva advokáta. Preto bola advokátska kancelária od 26. októbra 2020 do konca týždňa zatvorená. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, sme klientov prijali.

Uznesením vlády Slovenskej republiky uverejneným pod č. 298/2020 Z. z. sa opäť zaviedol zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Aj tento raz platia viaceré výnimky, ktoré by sa dali zjednodušiť i tak, že kto má certifikát o negatívnom teste na vírus SARS-CoV-2, pre toho zákaz vychádzania neplatí. Odborníci však naďalej nabádajú na maximálne zodpovedné správanie, pretože pandemická situácia sa zatiaľ zhoršuje.

Od 2. novembra 2020 je advokátska kancelária opäť otvorená. Keďže advokát nemá oprávnenie zisťovať zdravotný stav svojich klientov, nemôže si od nich vyžadovať certifikát na vírus SARS-CoV-2. Ak sa klient certifikátom preukáže dobrovoľne, nič nebráni advokátovi, aby doň nahliadol.

Vláda Slovenskej republiky uznesením zverejneným pod č. 315/2020 Z. z. predĺžila núdzový stav na 90 dní a zároveň opäť zaviedla zákaz zhromažďovania. Neplatí však už zákaz vychádzania. Napriek tomu je dôvod na najvyššiu mieru obozretnosti v záujme vlastného zdravia aj verejného zdravia.

Advokátska kancelária vyzýva na čo najdôslednejšie rešpektovanie príkazov, obmedzení a odporúčaní orgánov verejnej moci i odborníkov v záujme zmiernenia šírenia pandémie. Vyzývame tiež klientov, aby zvážili, či je nevyhnutné osobne navštíviť advokátsku kanceláriu. Klientov však prijímame.

Naďalej poskytujeme právnu pomoc online a vybavujeme všetku agendu.

Prehľad uznesení vlády SR o aktuálnom núdzovom stave

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
zverejnené pod č. 268/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020
zverejnené pod č. 284/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020
zverejnené pod č. 290/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
zverejnené pod č. 298/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
zverejnené pod č. 315/2020 Z. z.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 22/2020
Odlišné stanovisko sudcu Petra Straku