Advokátska kancelária je od 19. apríla 2021 opäť otvorená (správu aktualizujeme)

Aktualizácie 16. 11. 2020, 19. 12. 2020, 29. 12. 2020 , 7. 1. 2021, 9. 1. 2021, 19. 1. 2021, 22. 1. 2021, 7. 2. 2021 a 27. 3. 2021

Vláda Slovenskej republiky uznesením uverejneným pod č. 386/2020 Z. z. rozšírila núdzový stav o zákaz vychádzania platný od 19. decembra 2020 od 05:00 do 29. decembra 2020 do 01:00. Vláda uznesením uverejneným pod č. 427/2020 Z. z. predĺžila núdzový stav na ďalších 40 dní a predĺžila aj zákaz vychádzania do 10. januára 2021. Vláda ďalej uznesením uverejneným pod č. 354/2020 Z. z. predĺžila zákaz vychádzania do 24. januára 2021. Uznesením vlády Slovenskej republiky uverejneným pod č. 1/2021 Z. z. došlo k úprave doterajších opatrení v okrese Nitra, v ktorom sa sprísnili výnimky zo zákazu vychádzania a zákaz vychádzania sa v tomto okrese predĺžil do 29. januára 2021. Vláda uznesením zverejneným pod č. 8/2021 Z. z. o. i. zaviedla prísnejší zákaz vychádzania od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 a zároveň s účinnosťou od 27. januára 2021 zrušila svoje predchádzajúce uznesenie zo 6. januára 2021 uverejnené pod č. 1/2021 Z. z. Uznesením vlády uverejneným pod č. 14/2021 Z. z. došlo k úprave času zákazu vychádzania tak, že bude platiť aj v dňoch 25. a 26. januára 2021. Vláda uznesením uverejneným pod č. 49/2021 Z. z. predĺžila núdzový stav o 40 dní a od 8. februára 2021 opäť zaviedla zákaz vychádzania do odvolania, najneskôr do 19. marca 2021. Advokátska kancelária je preto zatvorená. Advokátska kancelária ale bude otvorená v dňoch 25. a 26. januára 2021 (v týchto dňoch neplatí zákaz vychádzania).

Právne služby však poskytuje naďalej po celý čas zákazu vychádzania.

Keďže medzi výnimky zo zákazu vychádzania nepatrí návšteva advokáta, považuje advokátska kancelária za účelné prevádzku na čas zákazu vychádzania zatvoriť. V dňoch 25. a 26. januára 2021 nebude platiť zákaz vychádzania, preto bude počas týchto dvoch dní advokátska kancelária otvorená.

V individuálnych prípadoch bude ale možné advokátsku kanceláriu navštíviť. V súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky majú advokáti výnimku z povinnosti zatvorenia prevádzok. Vyzývame klientov, aby zvážili nutnosť osobnej návštevy advokátskej kancelárie počas zákazu vychádzania a možnosť využitia iného spôsobu komunikácie s advokátom, najmä e-mailom. Zvlášť vyzývame klientov z okresu Nitra, aby osobne nenavštevovali advokátsku kanceláriu, a to ani s platným certifikátom preukazujúcim negativitu na vírus SARS-CoV-2. Pre okres Nitra platia do 27. januára 2021 v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021 prísnejšie pravidlá zákazu vychádzania a v zmysle vyhlášok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 1/2021 V. v. SR a č. 6/2021 V. v. SR aj prísnejšie obmedzenia pre prevádzky s výnimkou z povinnosti zatvorenia prevádzok. Očakávať možno dodatočné obmedzenia aj pre okres Nové Zámky. S ohľadom na prísnejšie podmienky zákazu vychádzania od 27. januára 2021 by sme radi požiadali klientov, aby predložili certifikát o negatívnom teste na vírus SARS-CoV-2, i keď nemáme právo takýto certifikát vyžadovať.

Výzva z pôvodného článku na rešpektovanie všetkých protipandemických opatrení (tučným písmom vyznačený text nižšie) platí aj pre 25. a 26. január 2021. Absencia zákazu vychádzania počas týchto dvoch dní nie je dôvodom straty ostražitosti.

Pôvodný článok

Uznesením vlády Slovenskej republiky uverejneným pod č. 298/2020 Z. z. sa opäť zaviedol zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Aj tento raz platia viaceré výnimky, ktoré by sa dali zjednodušiť i tak, že kto má certifikát o negatívnom teste na vírus SARS-CoV-2, pre toho zákaz vychádzania neplatí. Odborníci však naďalej nabádajú na maximálne zodpovedné správanie, pretože pandemická situácia sa zatiaľ zhoršuje.

Vláda Slovenskej republiky uznesením uverejneným pod č. 290/2020 Z. z. rozšírila núdzový stav o zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania platil od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 s viacerými výnimkami. Medzi výnimky zo zákazu vychádzania nepatrila návšteva advokáta. Preto bola advokátska kancelária od 26. októbra 2020 do konca týždňa zatvorená. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, sme klientov prijali.

Od 2. novembra 2020 je advokátska kancelária opäť otvorená. Keďže advokát nemá oprávnenie zisťovať zdravotný stav svojich klientov, nemôže si od nich vyžadovať certifikát na vírus SARS-CoV-2. Ak sa klient certifikátom preukáže dobrovoľne, nič nebráni advokátovi, aby doň nahliadol.

Vláda Slovenskej republiky uznesením zverejneným pod č. 315/2020 Z. z. predĺžila núdzový stav na 90 dní a zároveň opäť zaviedla zákaz zhromažďovania. Neplatí však už zákaz vychádzania. Napriek tomu je dôvod na najvyššiu mieru obozretnosti v záujme vlastného zdravia aj verejného zdravia.

Advokátska kancelária vyzýva na čo najdôslednejšie rešpektovanie príkazov, obmedzení a odporúčaní orgánov verejnej moci i odborníkov v záujme zmiernenia šírenia pandémie. Vyzývame tiež klientov, aby zvážili, či je nevyhnutné osobne navštíviť advokátsku kanceláriu. Klientov však prijímame.

Naďalej poskytujeme právnu pomoc online a vybavujeme všetku agendu.

Prehľad uznesení vlády SR a Národnej rady SR o aktuálnom núdzovom stave

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
zverejnené pod č. 268/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020
zverejnené pod č. 284/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020
zverejnené pod č. 290/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
zverejnené pod č. 298/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704 zo 4. novembra 2020
zverejnené pod č. 306/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
zverejnené pod č. 315/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020
zverejnené pod č. 386/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020
zverejnené pod č. 427/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020
zverejnené pod č. 453/2020 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021
zverejnené pod č. 1/2021 Z. z.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 519 z 12. januára 2021
zverejnené pod č. 4/2021 Z. z.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 z 18. januára 2021
zverejnené pod č. 8/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021
zverejnené pod č. 14/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 z 2. februára 2021
zverejnené pod č. 38/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021
zverejnené pod č. 49/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 78 z 5. februára 2021 (zoznam okresov)
zverejnené pod č. 50/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 83 z 10. februára 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 55/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 88 z 13. februára 2021
zverejnené pod č. 64/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 88 z 17. februára 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 77/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 118 zo 24. februára 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 90/2021 Z. z.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 607 z 26. februára 2021
zverejnené pod č. 92/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021
zverejnené pod č. 94/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 128 z 3. marca 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 95/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 z 12. marca 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 99/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 z 17. marca 2021
zverejnené pod č. 104/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 156 zo 17. marca 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 105/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021
zverejnené pod č. 109/2021 Z. z.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 166 z 24. marca 2021 (aktualizovaný zoznam okresov)
zverejnené pod č. 110/2021 Z. z.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 22/2020
Odlišné stanovisko sudcu Petra Straku